ԱՌԱՔՈՒՄ ԵՒ ՎՃԱՐՈՒՄ

 1. Առաքումն իրականացվում է ՀՀ ամբողջ տարածքում

 2. Առաքումը և վճարումը իրականացվում է միայն ՀՀ դրամով

 3. Բացի ինտերնետային եղանակից,պատվերներն ընդունվում են նաև տվյալ հեռախոսահամարի միջոցով +374 (98) 29 99 85

 4. Առաքումը իրականացնելու համար ընտրում եք Ձեր նախընտրած արտադրանքը,նշում հասցեն, ուր պէտք է առաքվի այն,հեռախոսահամարը,ինչպես նաև նախընտրելի ժամանակահատվածը

 5.  Առաքման ծառայությունն արժե ՝
  0-1 կմ 400 դրամ
  1-5 կմ 500 դրամ
  5-10 կմ 600 դրամ
  10 կմ և ավելիի դեպքում 600 դրամ + 100 դրամ յուրաքանչյուր կմ–ը

 6. Վճարման եղանակ՝
  Կանխիկ վճարումն իրականացվում է պատվերը ստանալու պահին

 7. Անկանխիկ գնման եղանակը շուտով կլինի